понедељак, 23. август 2010.

skidanje sa droge

Skidanje sa droge je dug proces. Čak i ako nije mukotrpan u onom najosnovnijem, fizičkom smislu. Ovde mislimo na bezbolne metode lečenja narkomanije koje se u Beogradu vrše na privatnoj ruskoj klinici Dr Vorobjev.

Skidanje nije sam proces detoksikacije organizma. Detoksikacija je bitan, veoma bitan, prvi korak, ali za njim sledi još mnogo rada i truda.

Znači, i bezbolno skidanje sa narkotika nije skidanje pri kome pacijent ne mora da uloži nikakav napor.

Kada je organizam već očišćen od narkotika, tada dolazi deo lečenja koji se koncentriše na uništavanje rovca, želje za drogom ili alkoholom.

Ovo se postiže modernim metodama lečenja, aparaturom kao što je oprema za poboljšanje lučenja endorfina ili oprema za audio-vizuelnu stimulaciju, psihoterapijom, jogom, itd.

U ovoj fazi lečenja bitnu ulogu ima i naltrekson, antagonista opoidnih receptora koji poništava efekat droge. Ovde je bitna saradnja pacijenta, koji ne treba da na primer, pokuša da unese što više droge u svoj organizam kada vidi da ona nema dejstvo. Neće doći do željenog efekta a unošenjem velikih količina supstance može doći do predoziranja koje može biti i fatalno.

Zato je bitno da pacijenti aktivno učestvuju u svom lečenju, što se i događa, kako se stiče prijateljstvo i poverenje prema lekarima klinike Dr. Vorobjev. Vrata klinike su otvorena i posle završetka stacionarnog lečenja, kada se pacijenti mogu obratiti za pomoć ako osete da im je ona potrebna.

петак, 20. август 2010.

Narkotici i depresija

Depresija često postoji kod pacijenata koji pribegavaju zloupotrebi narkotika ili alkohola, pa i kockanja. Euforiju koja se tako postiže na veliku cenu zdravlja i materijalnog blagostanja treba naučiti dostizati prirodnim putem, uspsesima u školi i na poslu, ostvarivanjem uspešnih međuljudskih odnosa, itd...

Nije dovoljno samo sanirati problem zloupotrebe supstanci već se treba pozabaviti i problemom koji je pacijenta naveo na to.

U ruskoj klinici Dr Vorobjev se pacijentima pruža pažnja i svakom pacijentu se prepisuje terapija koja odgovara njemu ili njoj. Lekari pri tome imaju u vidu psihofizičko stanje pacijenta. Bezbolno skidanje sa droge je bitan deo lečenja jer pacijent ne pati a samim tim i stiče veće poverenje u lekare.

среда, 04. август 2010.

Naltrekson vesti I

O naltreksonu se danas vode mnoge diskusije. Naltrekson je antagonista opoidnih receptora, što znači da blokira efekat opijata kao što je heroin i depresora centralnog nervnog sistema kao što je alkohol. Ovaj lek se prodaje u formi hidrohlorne soli pod imenima Revia, Vivitrol i Depade.

Koristi se u procesu ultra brze detoksikacije kod zavisnosti od alkohola i droge. Naltrekson je bezbedno rešenje za lečenje alkoholne zavisnosti, ali kada se radi o zavisnosti od opijata, postoji neki rizik, jer tokom lečenja, opijatski receptori postanu senzitivni i ako se pacijent nadrogira može lakše da overdozira.

U Beogradu, lečenje bolesti narkomanije naltreksonom je moguće na privatnoj ruskoj klinici Dr Vorobjev.

Evo nekih novosti o naltreksonu:

Kontrave dijetetska tableta sigurna, efektivna (30. Jul, 2010. / abcnews.go.com)

Istraživači u polju medicine su doneli zaključak da je Kontrave tableta bezbedna i učinkovita u lečenju gojaznosti. Kontrave je mešavina naltreksona i bupropiona, antidepresiva koji se koristi u lečenju depresije i nikotinske zavisnosti.

Učesnici studije su počeli da gube težinu posle 4 nedelje tretmana i održali su smanjenu težinu tokom svih 56 nedelja studije.

Američka Administracija za Hranu i Lekove će dati svoje mišljenje o ovoj tableti 7. Decembra ove godine.